ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ವಭಾವದ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

Interesting

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ನುರಿತ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಚಾಣಾಕ್ಷ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಚರ್ಚಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ಅನೇಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬರು ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತ-ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನವು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸದ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸದ ಪೋಷಕರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸದ ಪೋಷಕರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶತ್ರುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣದ ಪೋಷಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶತ್ರುಗಳು.

ಸ್ನೇಹಿತನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದು ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಾಳಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿ. ಅಂತಹ ಜನರು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಗಂಡನ ಆಲೋಚನೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಹೆಂಡತಿಯರು. ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *