Neer Dose Karnataka
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Pouranika Stories

ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಯಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?

ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಯಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?

ಕಲ್ಕಿಯ ಜನನ ಸಮಯದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಕುದುರೆ, ಕಾಯಿತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ??

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರಗಳು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಹಾಗೂ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು…