Neer Dose Karnataka
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Pouranika Stories

ಶಿವಾಜಿ ಮಗ ಸಂಭಾಜಿ ರವರ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಯಿತು?? ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವ ವೀರ…

ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಔರಂಗಜೇಬರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಳು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು…

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರ ಹೇಗೆ ಮುಳುಗಿತು ಗೊತ್ತೇ?? ಸಮುದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ದ್ವಾರಕೆಯ…

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಬೋಧಿಸಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈಗಲೂ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ…

ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಯಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?

ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಯಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?

ಕಲ್ಕಿಯ ಜನನ ಸಮಯದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಕುದುರೆ, ಕಾಯಿತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ??

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರಗಳು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಹಾಗೂ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು…