ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ಕಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ?? ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ಕಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ?? ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

Continue Reading

ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣಾನಂತರ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣಾನಂತರ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

Continue Reading

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?? ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ.

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?? ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ.

Continue Reading

ಮರೆತು ಬಿಡಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು, ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿ ಜನರದ್ದು ಗೊತ್ತೇ??

ಮರೆತು ಬಿಡಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು, ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿ ಜನರದ್ದು ಗೊತ್ತೇ??

Continue Reading

ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತೇ?? ಇದಕ್ಕಿದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ. ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತೇ?? ಇದಕ್ಕಿದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ. ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

Continue Reading

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ; ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ??

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ; ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ??

Continue Reading

ದುರದೃಷ್ಟ ಇದೆ ವರ್ಷ ಕೊನೆ, ಮುಂದಿನ 2022 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿರುವ ಐದು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ದುರದೃಷ್ಟ ಇದೆ ವರ್ಷ ಕೊನೆ, ಮುಂದಿನ 2022 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿರುವ ಐದು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

Continue Reading

ಇದ್ದಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಟ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್, ಪುನೀತ್ ರವರಂತೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಇದ್ದಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಟ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್, ಪುನೀತ್ ರವರಂತೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೇನು ಗೊತ್ತೇ??

Continue Reading

ನಾಳೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಭಯಂಕರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆ 6 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ??

ನಾಳೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಭಯಂಕರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆ 6 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ??

Continue Reading

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

Continue Reading