ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ??

Dharmika Shastra

ಕೆಲವು ಅದೃಷ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಕೂದಲಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದು ದೇಹದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ರಾಣಿಗಿಂತ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಮತ್ತು ರಾಜನಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಜೀವನ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಮೊದಲು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ರಾಣಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಂಡುತನದವರು, ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೊಂಡುತನವು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವವನಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *